zwrot
 • Szczegółowe informacje nt. zwrotu znajdują się w § 10 Regulaminu Sklepu.
 • Konsument ma prawo do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia.
 • Zwrotu należy dokonać bezpośrednio na adres sklepu:

  Sklep internetowy GREY WOLF
  Leona Czarlińskiego 20D/25
  87-100 Toruń
 • Do zwrotu można dołączyć formularz odstąpienia od umowy.
 • Formularz można pobrać pod jednym z poniższych linków.
 • Do zwrotu można dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub jego kopię, potwierdzenie transakcji z konta bankowego, oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem dokonania zakupu)

 • Poniżej możesz pobrać formularz zwrotu:

REKLAMACJA
 • Szczegółowe informacje nt. reklamacji znajdują się w § 9 Regulaminu Sklepu.
 • W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt bezpośrednio na adres sklepu.

  Sklep internetowy GREY WOLF
  Leona Czarlińskiego 20D/25
  87-100 Toruń
 • Do zwrotu należy dołączyć formularz reklamacji (do pobrania poniżej) oraz dowód zakupu (np. paragon lub jego kopię, potwierdzenie transakcji z konta bankowego, oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem dokonania zakupu).
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia reklamacji.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zostaną zwrócone wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy oraz koszt wysyłki reklamowanego towaru.
 • W zależności od życzenia Klienta:
  • towar może zostać wymieniony (na wolny od wad), wysyłka nastąpi na koszt sklepu;
  • zostaną zwrócone pieniądze za towar.

 • Poniżej możesz pobrać formularz reklamacji:

WYMIANA TOWARU
 • Wymiany towaru mogą dokonać wyłącznie Klienci Sklepu Internetowego GREY WOLF.
 • W celu wymiany zakupionego towaru należy złożyć nowe zamówienie. Jako sposób dostawy oraz sposób płatności wybrać opcję "WYMIANA".
 • Należy zatwierdzić zamówienie przyciskiem "POTWIERDZAM WYMIANĘ".
 • Wymieniane produkty należy odesłać bezpośrednio na adres:

  Sklep internetowy GREY WOLF
  Leona Czarlińskiego 20D/25
  87-100 Toruń
 • Do przesyłki z wymienianymi produktami należy załączyć wypełniony formularz wymiany (do pobrania poniżej).
 • Wysyłka nowego zamówienia oraz ewentualne rozliczenie nastąpi po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem.
 • W przypadku gdy:
  • wartość nowego zamówienia będzie mniejsza od kwoty zwróconych produktów prosimy o podanie na formularzu numeru rachunku na który nastąpi zwrot różnicy
  • wartość nowego zamówienia będzie większa od łącznej kwoty zwróconych produktów prosimy o uregulowanie różnicy. Różnicę prosimy wpłacić na konto:

   Właściciel konta: E-MARKETING Ewa Dzięgielewska
   Adres: Leona Czarlińskiego 20D/25, 87-100 Toruń
   Numer konta: 21 1140 2004 0000 3802 7813 3222
   W tytule przelewu należy podać sygnaturę nowego zamówienia z dopiskiem "WYMIANA" (np. IVXNWHDIN - WYMIANA).

   Dane w przypadku przelewów zagranicznych:

   Numer konta w formacie IBAN: PL21114020040000380278133222
   Kod SWIFT: BREXPLPWMBK
   Adres banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
 • Przesyłka z wymienionymi produktami zostanie wysłana na koszt Sklepu.

 • Poniżej możesz pobrać formularz wymiany: